Tepelná čerpadla vzduch/voda - energie získaná ze vzduchu

schéma principu čerpada vzduch voda
Zapojení s vnořeným zásobníkem TV: ❶ tepelné čerpadlo, ❷ otopná soustava, ❸ expanzní nádoba, ❹ vnořený zásobník TV, ❺ OČ topného systému, ❻ solární systém, ❼ výstup TV, ❽ OČ desuperheateru

Popis schématu tepelného čerpadla aneb jak to vlastně funguje

Tepelné čerpadlo ❶ je zapojené do otopné soustavy prostřednictvím vnořeného zásobníku ❹, který plní funkci akumulace tepla a termohydraulického rozdělovače. Teplota topné vody se mění v závislosti na venkovní teplotě.

Průtok topné vody otopnou soustavou zajišťuje oběhové čerpadlo ❺. Při požadavku na ohřev TV dojde ke zvýšením výstupní teploty topné vody z tepelného čerpadla a k ohřevu horní části zásobníku na maximální teplotu. Po ukončení ohřevu se vrací celý systém do režimu vytápění, přičemž vysoká teplota vody ve vrchní části zásobníku je zachována.

Vnitřní výměník ve vnořeném zásobníku umožňuje připojení solárního systému ❻. Je žádoucí, aby okruh vytápění byl řešen jako směšovací.

Desuperheater (volitelná výbava) je speciální výměník, který na výstupu běžícího kompresoru odebírá vysokoteplotní energii. Pomocí samostatného hydraulického okruhu a OČ ❽ je tato energie využita pro vysoce účinný ohřev TV.

 

Teplo obsažené ve vzduchu je přímo využitelné pro tepelné čerpadlo bez nutnosti dalšího výměníku, vzduch může přímo proudit výparníkem tepelného čerpadla.

Vzduch je také ze všech zdrojů nízkopotenciálního tepla nejsnáze dostupný a jeho objem prakticky neomezený. Využití vzduchu má také nejmenší vliv na okolní prostředí, protože teplo odebrané ze vzduchu se do něj opět vrací v podobě tepelných ztrát budovy a na jeho využití není potřeba žádné povolení.

Topný faktor tepelného čerpadla typu vzduch/voda je závislý na teplotě venkovního vzduchu, čím více teplota vzduchu klesá, tím nižší topný faktor vykazuje tepelné čerpadlo.

Současná tepelná čerpadla však i přes zhoršené výkonnostní parametry dokáží pracovat i při teplotách kolem -20°C, čerpadlo má i při teplotě -5°C topný faktor přibližně 3. Nižší výkon při nižších teplotách je na druhou stranu kompenzován nárůstem výkonu při vyšších venkovních teplotách, průměrná teplota vzduchu je v ČR během 9 měsíců topné sezóny (září - květen) dle nadmořské výšky v rozmezí 3,5 - 6,5°C.

Tepelné čerpadlo typu vzduch/voda dosahuje přibližně stejných výkonnostních parametrů jako tepelné čerpadlo země/voda, odpadá ale nutnost zemního kolektoru nebo vrtu, proto úspora na investičních nákladech může činit desítky až stovky tisíc korun.

Instalace je rychlá a levná, navíc tato čerpadla mají obdobnou životnost jako ostatní typy tepelných čerpadel a jsou přijatelná i v otázce hlučnosti provozu.

Jak dimenzovat výkon u tepelného čerpadla?

  • Zdarma vypracujeme návrh Vaší instalace, kontaktujte nás >>

    Vyplněný dotazník je ideální podklad pro technický návrh tepelného čerpadla. Návrh systému obsahuje předpokládaný výkon čerpadla, objem nádrže na teplou vodu. Z naší nabídky se dozvíte kolik energie a finančních prostředků ušetříte právě ve Vašem případě.

  • Veškeré nabídky děláme na míru a dle přesných potřeb a požadavků zákazníků.

Tepelné čerpadlo typu vzduch/voda může být dimenzováno na pokrytí až 100 % tepelné ztráty objektu, protože rozdíl v investičních nákladech na tepelné čerpadlo vyššího výkonu není významný.

Součástí tepelného čerpadla typu vzduch/voda je obvykle také elektrokotel pro krytí výkonu při extrémně nízkých teplotách

Kalkulace možných technických řešení instalace TČ na klíč

 

Umístění tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo typu vzduch/voda může být v provedení vnějším, kdy je jednotka mimo budovu, například na fasádě, na střeše nebo i na volném terénu nejlépe na jižní straně objektu a zajišťuje odebírání tepla z okolního vzduchu a vracení ochlazeného vzduchu zpět do prostoru.

U vnitřního provedení je jednotka umístěna uvnitř budovy a výměna vzduchu probíhá potrubím od pláště budovy.

Vnější jednotka nebo průduchy vnitřní jednotky by měly být umístěny tak, aby se ochlazený vzduch znovu nevracel do nasávání, což by snižovalo výkon tepelného čerpadla. Průtok čerstvého vzduchu tepelným čerpadlem je cca 5.000 metrů krychlových za hodinu.

OBRÁZEK: TČ vzduch/voda - vnitřní provedení
tepelné čerpadlo vzduch/voda - vnitřní umístění
OBRÁZEK: TČ vzduch/voda - venkovní provedení
tepelné čerpadlo vzduch/voda - venkovní umístění

Hlavní výhody vzduchových tepelných čerpadel

Vzduchová varianta tepelného čerpadla je ze všech tepelných čerpadel nejvýhodnější z toho důvodu, že k provozu čerpadla nemusí být zřizovány vrty nebo zemní kolektor.

Výkon a topný faktor moderních vzduchových tepelných čerpadel je navíc velice slušný i v čase silných mrazů (-15°C).

Mimo horských oblastí je na území ČR takto nízkých teplot dosahováno pouze během několika málo dní v průběhu celého roku.

Ukázky  některých z referenčních staveb

Podívejte se na další tepelná čerpada vzduch-voda.

Zasílat novinky e-mailem

Provozování malých solárních elektráren osvobozeno od daně

Malé solární elektrárny budou osvobozeny od daně. Sněmovna propustila do třetího čtení novelu zákona o daních zpřůjmů, díky které budou malé fotovoltaické elektrárny s výkonem do 10 kWp osvobozeny od daně z příjmů. více >>

Kam všude lze umístit panely? Všude!!

Jaká je ideální orientace fotovoltaických panelů?

orientace fotovoltaických panelů

Při výstavbě fotovoltaických elektráren je obvyklým problémem umístění panelů - jejich orientace a sklon. Tyto parametry mají totiž přímý vliv na účinnost elektrárny, na množství vyrobené elektřiny, na výši energetických úspor a finančních zisků.

Ideální orientací je co nejpřesnější jih. Ideálním sklonem panelů je 30° až 35°. Při odchylkách od této optimální orientace není třeba zoufat. I při odchylkách v orientaci v řádech desítek stupňů jsou ztráty na výkonu FVE přijatelné. Například při jihovýchodní orientaci přijdeme pouze o 5% ročního výnosu. více >>

 IBC SOLAR – Elektřina ze slunečního světla všude na světěSwiss made powerSolar Kerberos- fotovoltaický ohřev vodyZelená energie bez příplatkůJH Solar PlavskoTHERMO|SOLAR Žiar s.r.o. Světová jednička v klimatizacích,
tepelných čerpadlech a chlazení.Špičkové plynové kotle a kamna, výkonné ohřívače vody, úsporná tepelná čerpadla vzduch – voda od společnosti ENBRA.SOLAR HEAT VENTI CZ, s.r.o.SMA Solar Technology
CAFT – Cech aplikovaných fotovoltaických technologií
„Fotovoltaika je naším řemeslem“

Dobrovolné nevládní a neziskové profesní sdružení, jehož cílem je podporovat rozvoj fotovoltaiky a zvyšování kvality fotovoltaických systémů realizovaných v České republice.
Viadrus - Teplo pro Váš domov od roku 1988Největší český výrobce a exportér tepelných čerpadelSpolečnost ENKI, o.p.s. se zabývá aplikovaným výzkumem v oblasti solární a krajinné energetiky, rybničního hospodaření, hospodaření s vodou v krajině, využití přírodních i umělých mokřadů.
Zaměřuje se rovněž na osvětu, vzdělávání a inovačním programy.
Společnost ENKI, o.p.s. je provozovatelem Vědecko-technického parku (dříve TIC).
Dukelská 145, 379 82 Třeboň
+420 384 706 139
IČO: 638 86 413, DIČ: CZ63886413

Společnost zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1900

Sledujte nás

     

Kontakty

Ing. Vladimír Kučeravý
technické dotazy, nabídky
mobil: 602 383 983
vladimir.kuceravy@solarenvi.cz

Napište nám

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím