Tepelná čerpadla voda/voda - podzemní voda

Funkce tepelného čerpadla, kompresor, topný faktor tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla voda/voda jsou výhodná z hlediska příznivých fyzikálních vlastností vody - vysoké tepelné kapacity a nízké viskozity. Nejvýhodnějším zdrojem energie pro tepelná čerpadla je podzemní voda, která má zpravidla stálou teplotu kolem 10°C a většinou neobsahuje žádné chemické nebo mechanické nečistoty.

V případě dobré kvality vody se pro odebírání tepla nepoužívá teplonosná kapalina, voda ze studny nebo z hydrogeologického vrtu je zavedena přímo do tepelného čerpadla. V opačném případě je pro předávání energie z podzemní vody využit zvláštní okruh s teplonosnou kapalinou a deskovým tepelným výměníkem. Pro čerpání vody z vrtu nebo studny se využívá ponorné čerpadlo.

V tepelném čerpadle se podzemní voda ochlazuje o 4°C a poté se vrací do zvláštního vrtu, tzv. vsakovací studny. Vodu nelze vracet zpět do zdrojové studny, protože by se velmi rychle ochladila a zdroj tepla by se stal nedostatečným. Odvádění ochlazené vody do kanalizace nebo do vodních toků není vhodné, protože bychom mohli narušit rovnováhu podzemní vody a dále není příliš ekologické degradovat hodnotnou podzemní vodu na vodu povrchovou.

Hydrogeologické zkoušky

Ověřování vydatnosti vrtů a zvodní se provádí pomocí čerpacích, stoupacích a nálevních zkoušek. Reprezentativní zkoušky jako podklad pro vodohospodářské řízení jsou vyžadovány v trvání minimálně 21 dní.

Je Váš zdroj vody vhodný a jaký výkon čerpadla je pro Vás potřeba?

Zdarma vypracujeme návrh Vaší instalace, kontaktujte nás >>

Vyplněný dotazník je ideální podklad pro technický návrh tepelného čerpadla. Návrh systému obsahuje předpokládaný výkon čerpadla a objem nádrže na teplou vodu. Dozvíte se kolik energie a finančních prostředků ušetříte právě ve Vašem případě.

Veškeré nabídky děláme na míru a dle přesných potřeb a požadavků zákazníků.

Pro potřeby tepelného čerpadla voda/voda je nutné zřídit tzv. vsakovací studnu/vrt, do které je odváděna ochlazená voda. Hydrogeologické vlastnosti hornin ve vsakovacím vrtu by měly odpovídat vydatnosti zdrojového vrtu, případně se musí vyhloubit vsakovacích vrtů více. Vsakovací vrt je nutné vyhloubit tak, aby zdrojový vrt byl proti směru proudění podzemní vody v minimální vzdálenosti 15 metrů.

Požadavky na kvalitu podzemní vody

Pro přímé využívání tepelnými čerpadly se nehodí voda s vysokým obsahem minerálních látek (nad 300 mg/l). Pokud voda nevyhovuje pro přímé využití tepelným čerpadlem, je nutné přidat zvláštní okruh s nemrznoucí teplonosnou kapalinou a deskovým tepelným výměníkem v materiálovém provedení, které odpovídá obsahu minerálů ve vodě.Hydrogeologické vrty se hloubí velkými průměry (více než 220 mm). Při vrtání je třeba dbát na to, aby nebyly propojeny jednotlivé zvodnělé vrstvy (zvodně) na různých úrovních.Ověřování vydatnosti vrtů a zvodní se provádí pomocí čerpacích, stoupacích a nálevních zkoušek. Reprezentativní zkoušky jako podklad pro vodohospodářské řízení jsou vyžadovány v trvání minimálně 21 dní.

Dukelská 145, 379 82 Třeboň
+420 384 706 139
IČO: 638 86 413, DIČ: CZ63886413

Společnost zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1900

Kontakty

Ing. Petr Pilař
mobil: 722 270 330
pilar@plosab.cz

Napište nám

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím