Solární systémy na ohřev vody a přitápění objektu

Solární systémy určené k ohřevu teplé vody a k vytápění jsou poněkud složitější a dražší, obvykle jde o systémy o pěti a více kolektorech.

Velikost systému záleží na velikosti vytápěné budovy, na její tepelné ztrátě a na typu otopné soustavy. Podmínkou je nízkoteplotní otopná soustava, proto je ideální podlahové vytápění s teplotním spádem 40°C na 35°C nebo velkoplošné radiátory se spádem 50°C na 40°C.

Měli byste mít možnost umístit sluneční kolektory jižním směrem ve sklonu 45° a je třeba mít dostatečně rozlehlou sedlovou nebo plochou střechu.

Solární kolektory jsou pasívní zařízení, které funguje téměř ihned ve chvíli, kdy na něj začnou dopadat sluneční paprsky. Kolektory se nedají vypnout, zakrývání je neefektivní. Musíme proto do topného systému zahrnout dostatečně objemnou akumulační nádrž, kam se bude energie ukládat v letních měsících.

Akumulační nádrže jsou relativně nákladnou součástí otopné soustavy, jsou také objemné a je třeba mít na jejich umístění dostatek prostoru. Avšak pozitivním efektem akumulace je, že díky ní v soustavě mohou všechny zdroje tepla fungovat s vyšší efektivitou. Při nahřívání akumulace mohou tepelné zdroje pracovat na plný výkon, což zvyšuje účinnost jejich provozu a zvyšuje jejich životnost. Tepelná energie uložená do nádrží je pak postupně stápěna v otopné soustavě.

Jinou možností (bez akumulace) je venkovní bazén, do kterého je možné během letních měsíců posílat energii vyrobenou z kolektorů a od podzimu do jara vytápět dům. Více o kolektorových systémech v kombinaci s bazénem naleznete v části Solární systémy na ohřev TUV, bazénu a přitápění objektu.

Jak se dimenzuje výkon solárních kolektorů pro ohřev TUV a přitápění?

Zdarma vypracujeme návrh Vaší instalace, kontaktujte nás

Vyplněný dotazník je ideální podklad pro technický návrhu  solárního systému. Návrh systému obsahuje předpokládaný výkon solárních panelů, objem nádrže na teplou vodu. Dále se  z naší nabídky dozvíte kolik energie a tedy i finančních prostředků ušetříte právě ve Vašem případě. Veškeré nabídky děláme na míru a dle přesných potřeb a požadavků zákazníků..

Jeden sluneční kolektor ohřeje za den přibližně 100 litrů TUV na teplotu 65 °C při optimálních podmínkách. Na každých 100 litrů objemu zásobníku tedy vychází jeden kolektor o ploše absorbéru cca 2 metry čtvereční.

Při správném navržení solárního systému nemůže nastat přehřátí vody v zásobníku nebo jiný obdobný havarijní stav, a to ani při delší době bez odběru, například po dobu nepřítomnosti osob z důvodu dovolené.

Spotřeba vody je cca 50 litrů na osobu za den, solární systém i objem bojleru by však měl počítat s dostatečnou rezervou.

 

Jak velká akumulační nádrž bude potřeba?

Objem akumulační nádrže záleží na tepelné ztrátě objektu a na výkonu všech zdrojů, ze kterých je natápěna. Čím větší akumulace, tím déle je možné ji stápět, avšak čím větší akumulace, tím je dražší. Objem akumulace tedy závisí na počtu nainstalovaných slunečních kolektorů a na výkonu kotle.

Výrobci kotlů rovněž doporučují využití akumulační nádrže, protože při nahřívání akumulace může kotel pracovat na plný výkon kdy dosahuje nejlepších účinností. Pokud kotel nepracuje na optimální výkon, pak dehtuje a palivo je spalováno s výrazně nižší účinností - to platí zejména pro kotle na pevná paliva a zplynovací dřevokotle. Nekvalitní spalování znamená méně energie za více peněz!

Sluneční kolektory lze kombinovat téměř s jakýmkoliv jiným zdrojem tepla - s kotli na pevná paliva, s kotli na dřevo, s plynovými nebo elektrickými kotli. U větších systémů například v bytových domech lze kolektory kombinovat i s centrálním vytápěním.

Naopak není vhodné sluneční kolektory kombinovat například s kondenzačními plynovými kotli, kde je díky kolektorům zvyšována teplota vratné vody a tím je snižována účinnost kondenzačního efektu. Sluneční kolektory pak také nemají význam v soustavách, kde je primární zdroj (kotel) výrazně předimenzován nebo v soustavách s vyšším teplotním spádem (90°C na 70°C, litinové radiátory).

 

Schéma solárního systému pro vytápění

schéma solárního systému vytápění

Sluneční kolektory mohou energii předávat jak do zásobníku teplé vody (bojler), tak do akumulačních nádrží. U vytápěcích systémů bez kombinace s bazénem je akumulace nutností. Akumulační nádrž slouží během slunných letních měsíců jako odkladiště vyrobené tepelné energie. Energii do akumulací lze ukládat i z dalších zdrojů.

Dukelská 145, 379 82 Třeboň
+420 384 706 139
IČO: 638 86 413, DIČ: CZ63886413

Společnost zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1900

Kontakty

Ing. Petr Pilař
mobil: 722 270 330
pilar@plosab.cz

Napište nám

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím